Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2015

7457 7fb3
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
To życie się składa z upadków i potknięć, czasem trudno wyrazić emocje.
— Sulin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Czasem chcielibyśmy, żeby nasze ciała wyraźniej pokazywały, co nas boli, historie, które chowamy w sobie.
— Ava Dellaira – Kochani dlaczego się poddaliście?
Bawisz się ludźmi, nie wiesz co czujesz, nie wiesz co siedzi w Twojej głowie. Ja już więcej nie zniosę takiej huśtawki emocjonalnej. Albo zostajesz, albo znowu uciekasz. A wtedy..wtedy to będzie koniec.
— jakie trafne. Czas to w końcu wyznać.
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viatedibea tedibea
1159 f1e8 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viatedibea tedibea
Lepiej piszę, niż mówię. Gdy kogoś lubię, jest mi niewiarygodnie trudno rozmawiać z nim twarzą w twarz, bo boję się odrzucenia.
— Christiane F. Życie mimo wszystko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatedibea tedibea
Ale jak można kogoś potępiać, jeśli nie wślizgnęło się do jego duszy, nie rozejrzało się po okolicy i nie zobaczyło, jakie gnieżdżą się w niej węże, jakie przepaście ją przecinają? Jak można kogoś krytykować, jeśli się nie wie, skąd wzięły się te węże i przepaści, i co oznacza codziennie zmaganie z nimi?
— Kamila Shamsie
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viapunkahontaz punkahontaz
7823 7add 500
Reposted fromabandroned abandroned viapunkahontaz punkahontaz
4397 7888

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viapunkahontaz punkahontaz

February 05 2015

December 26 2014

0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viatedibea tedibea
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę
— Profesor Stelmach
Reposted fromblueinsane blueinsane vialaters laters

November 14 2014

9434 3eba
Reposted fromamatore amatore
Reposted fromoll oll vianewnightmare newnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl